Tilrår ikkje at Lødemel får fritak frå kommunestyret