Vedtok at forslag i 200-millionarklassen skal modererast

foto