Hadde 17.250 cruisepassasjerar i Nordfjord på same dag. Meiner tiltak er nødvendig