Gav siste nytt om «Kamben» og gang- og sykkelveg i Loen