– Bodskapen var klar, no må det settast inn midlar