Skal gjere utbetringar ved Vikane barnehage, ikkje byggje ein ny