Ikkje stemning for å erstatte Nordfjordrådet med noko større

foto