NVE tek på seg sikringstiltak - skal hindre at dette skjer igjen

foto