- Alternativet er å finne anna lokalisering for ny kai