Maja, Ruben og Steffen skal forsvare Olden sine fargar