Delte meiningar om Lødemel bør få fritak frå politikken