Vil bli hovudstad for eksportretta næringsliv

foto