No har også majoritetseigaren meldt seg på hogst-diskusjonen