Luftambulanse frå Førde og Ålesund til ulukke: Sju personar involvert i møteulukke