Onsdag 14. juni klokka 12.00 vert naudvarsel på både mobiltelefonar og tyfonar (Sivilforsvaret sitt varslingsanlegg) testa over heile Norge i det som er ei felles nasjonal varslingsprøve.

Det er politiet som sender ut test av naudvarsel på mobil. Sivilforsvaret testar samstundes tyfonane med signalet "Viktig melding – søk informasjon".

Mobiltelefonane i heile landet vil vibrere og spele av eit høgt lydsignal, samstundes som tyfonane ular.