Kl. 03.44 natt til laurdag valte Statens vegvesen å stenge Rv15 over Strynefjellet grunna uvêr og glatt føre. Det skal vurderast å opne opp att vegen kl. 11.45 laurdag.

Også riksveg 7 over Hardangervidda er stengd grunna uvêr. Vegvesenet vurderer også å stenge riksveg 52 Hemsedalsfjellet.