Frisk debatt, men Malin og Ingunn hadde full kontroll