Hildegunn Mykløen: Nyvald leiar i Olden Raude Kross ønskjer seg mange nye medlemmer. Det er kjekt og lærerikt å drive med frivillig arbeid. Foto: Berit Melheim

– Ein får nyttige erfaringar som er viktige å ta med seg vidare

Namn: Hildegunn Mykløen