– Held på å byggje ny straumforsyning til Oldedalen

foto
Høgspent i jorda: Oldedalen får ny og sikrare kraftforsyning. Bildet frå oppstart på Kvame. Foto: Dag Indrebø Foto: Dag Indrebø