– Held på å byggje ny straumforsyning til Oldedalen

foto