Stryn kommune har over 150 millionar i fond og aksjar

foto