Men det er håp om vekst

foto
Briksdalsbreen si utvikling frå 1993 til 2018 er tydeleg, men breen har vore relativt stabil siste åra. No er det håp om vekst om tre-fire år. Foto: Sigbjørn Myklebust (1993–1997) Ove Brynestad (2001–2003) Kurt Erik Nesje (2004) Atle Nesje (2005 – 2017) Andreas Nesje (2018)