Men innbyggjarane ventar på at ei ny fonn skal gå

foto