Det er neppe noko alternativ å setje inn faste patruljer som jagar turistane vekk…