Påstand om 1,5 år i fengsel - forsvararen krev frifinning.

foto