Det er meldt om stor rasfare på Sunnmøre, i Romsdal og i delar avNordfjord tysdag og onsdag. Høgare temperaturar aukar faren forvåte laussnøras, derfor er det anbefalt å gjere trygge vegval fordei som ferdast i fjellet.

– Det er krevjande forhold i fjellet no.Det er anbefalt å vente med turar i bratt terreng om du ikkje harkontroll på snø- og skredforhold, er tilrådinga frå varslingssidaVarsom.no. (©NPK)