Rosande ord om spennande kunst

foto
Reidar Gjørven framfor blomsterbildet der han med sikker hand har teikna inn både fluger, sommarfuglar og grashopper.