– Kjenner seg forplikta til å gje full gass rett i fjøresteinane