Jordmormangel stenger denne avdelinga, men ikkje dei andre tilboda