Skal undersøke om mannen med øks er strafferettsleg tilrekneleg