Trass i ein viss skepsis på førehand kom desse elevane heim med pallplass