Fryktar for å ikkje kome fram når ulukka er ute

foto