Det framstår rart at ingen har reagert før seks år etter at avtalen vart inngått

foto