Aksepterer dom for å ha forlate hjelpelaus mann

foto