Bertha Lise Hole i Utvik sende Fjordingen eit bilete av ein fugl som ho ikkje kunne identifisere kva type det var. Ho spurde difor Fjordingen sine lesarar om hjelp, og då fekk ho svar.

På våre sosiale medium og via e-post var det mange ulike forslag, men mange gjetta at dette var ein ung dompap, og det er heilt korrekt skal vi tru ein ekspert på området.

Anne Lill Opheim rådførte seg med fugleekspert Thor Harald Ringsby ved NTNU om saka og sende Fjordingen svaret. Det er visstnok lite tvil.

– Fuglen på bildet ein ung dompap. Den kvite overgompen, som er den øvste delen av bakparten, svarte vengjer og finkenebbet tydar på det, informerer Ringsby.

– Ungfuglar kan vere vriene å identifisere fordi dei ikkje har utvikla farge og fjørdrakt som ein vaksen fugl, melder ein annan.

Dette er forøvrig ein ho-dompap, då hannen er raud. Ifølge Wikipedia er dompapen ein ikonisk fugl i Norge. Den blir ofte nytta som motiv i vinterlege bilete, spesielt knytt til jula. Det finst talrike julekort der dompapen er eit sentralt innslag.