Kaos på Oldedalsvegen – utbetring tek til i september