Jostedalsbreen Nasjonalparksenter søkjer interessentar for vidare drift av Jostedalsbreen Adventure.

Aksjeselskapet Jostedalsbreen Adventure vart oppretta i 2013 avstiftinga Jostedalsbreen Nasjonalparksenter. Selskapet hadde til føremål å tilby naturguiding og aktivitetsbasert opplevingsturisme itilknyting til nasjonalparken. Stiftinga ser no at ein ikkje harkapasitet til å skape aktivitet i selskapet av eit slikt omfangat det gjev grunnlag for vidare drift.

Stiftinga meiner likevel atdet er betydeleg etterspurnad etter dei tenestene somJostedalsbreen Adventure er oppretta for å tilby og at selskapetdifor bør ha ei framtid, skriv styreleiar i ei pressemelding.

Heller enn å avvikle JostedalsbreenAdventure, ønskjer stiftinga å overføre selskapet til ein aktør somvil vidareutvikle det, og som stiftinga kan samarbeide med for åbidra til å oppfylle selskapet sitt formål, seier styreleier Arne Bjørlykke.