- Alle har ansvar for å ta vare på friluftsområda

foto