Men kommunen har enno ikkje søkt om utvida periode som "typisk turiststad"

foto