Fylket meiner kommunane må bestemme meir i utbygging av vindkraft

foto