- Rasfaren i Oldedalen gjer inntrykk

foto
Det er ikkje utan grunn at Oldedalsvegen er på lista over Norges farlegaste vegar. Fossvega (i bilete) er eitt av fleire utsette punkt. Dette skredet stengde vegen 15. april 2020. Til alt hell vart ingen teke av skredet. Foto: Dag Asle Mykløen