– Skulane legg viktig grunnlag for tilbakeflytting

foto