Ministeren vil sjå nærare på kva handlingsrom som finst