– Viser korleis jegerane brukte naturen, list og lempe