I dag får kommunestyret i Volda seg førelagt framlegget til intensjonsavtale mellom Stryn, Hornindal og Volda. Kommunestyret skal ta stilling til korleis resultatet frå den rådgjevande folkerøystinga deira skal vektleggast ved kommunestyret sitt endelege val den 16. juni og vidare om kva resultatet som viste nei til samanslåing Volda/Ørsta, kan ha av betydning for Volda kommune sitt vegval vidare.

Då blir spørsmålet om kommunestyret aktar å følgje opp den såkalla plan B, som var forhandlingsutvalet sitt utvida mandat. I dette ligg den framforhandla intensjonsavtalen mellom Volda, Stryn og Hornindal, ein avtale som Volda-politikarane for få veker sidan "tok til vitande".