Astrid gjer alt for at vener skal flytte heim frå storbyane

foto