Når undervisninga vert meir spennande, gir det ofte den effekten at lærdomen festar seg betre