- Det hadde vore fint om debattantar kunne bruke innestemme

foto