Kjøp av minimumstilbod på fly blir forlenga ut april

foto