– At cruisegjestene ikkje legg att pengar gjeld ikkje i Briksdalen