Ny bølge av flyktningar: – Staten må samordne sine tiltak